ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

clock (5).jpg

Ως προς τι η βιασύνη;
Η μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής είναι μια μάχη εναντίον του χρόνου. Ενώ μια αύξηση της θερμοκρασίας μόλις 1°C μπορεί να φαίνεται αμελητέα στο σπίτι μας, μια παρόμοια αύξηση στην παγκόσμια θερμοκρασία ενδέχεται να έχει καταστροφικές συνέπειες. Όπως ήδη είναι φανερό με την αυξημένη ξηρασία, τα ακραία κύματα θερμότητας και τις βίαιες καταιγίδες. Σε πολλές περιοχές, η θέρμανση έχει ήδη υπερβεί το 1,5°C, σημαντικά πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα. Με λίγα λόγια: δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου.

Σύμφωνα με την Κυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και σχεδόν κάθε επιστήμονα, ο κύριος παράγοντας της κλιματικής αλλαγής είναι η υπερβολική παρουσία αερίων του θερμοκηπίου λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αν θέλουμε να έχουμε μια ευκαιρία να αποτρέψουμε μια κλιματική καταστροφή, πρέπει να μειώσουμε δραστικά τις εκπομπές μας σε άνθρακα.

Πρέπει να δράσουμε γρήγορα, να δράσουμε από κοινού και να δράσουμε ΤΩΡΑ!
 

image 2 (6).jpg

Μια γρήγορη υπενθύμιση σχετικά με τα πεδία εφαρμογής 1, 2 και 3

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες ή Πεδία Εφαρμογής από το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο διεθνές εργαλείο λογαριασμού, το Πρωτόκολλο Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG Protocol). Οι εκπομπές άνθρακα ευθύνονται για έναν τεράστιο 81% όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος αυτών. Φυσικά, εάν θέλετε να μετρήσετε οποιαδήποτε πρόοδο που κάνουν οι εταιρείες στη μείωση των εκπομπών τους, χρειάζεστε ένα προτυποποιημένο εργαλείο. Εκεί είναι που εφαρμόζονται τα Πεδία Εφαρμογής.

Λοιπόν, τι είναι αυτά τα 3 πεδία εφαρμογής;

• Οι εκπομπές του Πεδίου Εφαρμογής 1 είναι "άμεσες" εκπομπές: αυτές που προκαλεί μια εταιρεία - όπως η κατασκευή των προϊόντων μας.

• Οι εκπομπές του Πεδίου Εφαρμογής 2 είναι "έμμεσες" εκπομπές: από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

• Οι εκπομπές του Πεδίου Εφαρμογής 3 είναι όλες οι άλλες έμμεσες εκπομπές από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Καλύπτουν τις εκπομπές που σχετίζονται με την προμήθεια πρώτων υλών, τη χρήση και το προσδόκιμο ζωής των προϊόντων, τις ανοδικές και καθοδικές ροές προϊόντων κ.λπ.
 

image 3.jpg

Έξυπνες λύσεις και καθαρή ενέργεια

Η παραγωγή υψηλής ποιότητας κρυστάλλων αυτοκινήτων απαιτεί ενέργεια. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά σε αυτό. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βελτιστοποιήσουμε τις διαδικασίες, να χρησιμοποιήσουμε τις πιο προηγμένες τεχνολογίες, να χρησιμοποιήσουμε καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακά μας στα επίπεδα που επιθυμούμε. Δηλαδή, στο ΜΗΔΕΝ.

Μείωση των εκπομπών μας στα πεδία εφαρμογής 1 και 2 στο μηδέν
Όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών άνθρακά μας, ο στόχος μας στην Sekurit Service είναι σαφής:

→ μείωση των εκπομπών CO2 κατά 100% στα πεδία εφαρμογής 1 και 2 (μέχρι το 2030 έναντι του 2019), επιτυγχάνοντας διάφορους ενδιάμεσους στόχους κατά τη διαδρομή.
 

image 4 (1).png

Μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η πλειονότητα των εκπομπών άνθρακα συγκεντρώνεται στα εργοστάσιά μας, τα οποία βρίσκονται και τα δύο στην Ευρώπη - στο Tartu (Εσθονία) και το Zary (Πολωνία). Τα τελευταία χρόνια, καταβάλλουμε προσπάθειες για τη μείωση καταρχάς της κατανάλωσης ενέργειας και στη συνέχεια τη μετάβαση σε ανανεώσιμη ενέργεια.

Για παράδειγμα, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στο εργοστάσιό μας στην Εσθονία προέρχεται πλέον από πράσινη ενέργεια με βιομάζα. Το εργοστάσιο Zary AGR εφοδιάζεται με 100% πράσινη ενέργεια (καλυμμένη από εγγυήσεις προέλευσης).

Χάρη στις προσπάθειές μας, έχουμε ήδη μειώσει τις εκπομπές CO2 (πεδία εφαρμογής 1 και 2) από τα εργοστάσιά μας κατά 70% σε σύγκριση με το 2019.

Δεν περιορίζουμε τις ενέργειές μας μόνο στα εργοστάσιά μας. Εφαρμόζουμε επίσης πρωτοβουλίες στα κέντρα αποθήκευσης και μεταφοράς, ειδικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω αντικατάστασης με LED, ανίχνευσης παρουσίας και βελτιστοποίησης του φυσικού φωτός, αλλά και με τη χρήση ηλεκτρικών ανυψωτικών, ενθαρρύνοντας τέλος τις οικολογικές κινήσεις μέσω της εσωτερικής μας εκστρατείας "BIG Little Moves" κ.λπ.
 

image 5.jpg

Υποδειγματικοί στις δικές μας λειτουργίες

Έχουμε επίσης εγκαταστήσει μια ανεμογεννήτρια στον κεντρικό μας αποθηκευτικό χώρο στη Μπαστόν, που παρέχει περίπου 56% του συνολικού ηλεκτρικού ρεύματος που χρειάζεται εκεί. Την υπόλοιπη ενέργεια καλύπτει ένα συμβόλαιο ενέργειας χαμηλού άνθρακα για το κτίριο.

Ένα άλλο παράδειγμα βρίσκεται στη Νίμη, όπου η αποθήκη μας είναι εξοπλισμένη με 4800 φωτοβολταϊκά πάνελ, καλύπτοντας περίπου 4500 τετραγωνικά μέτρα!

Θέλουμε να είμαστε υποδειγματικοί στις δικές μας λειτουργίες (πεδία εφαρμογής 1 και 2), και ως ηγέτης θέλουμε να εμπλέξουμε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας δεσμευόμενοι επίσης στο πεδίο εφαρμογής 3.

→ Μέχρι το 2030, οι εκπομπές στο πεδίο εφαρμογής 3 θα μειωθούν τουλάχιστον κατά 30%
 

life cycle 1.jpg

Πιο βιώσιμα προϊόντα, με το χαμηλότερο αποτύπωμα  άνθρακα
Όλες αυτές οι ενέργειες είναι ισχυρή απόδειξη της δέσμευσής μας προς την ουδετερότητα σε άνθρακα και της μείωσης του αποτυπώματος σε άνθρακα. Έτσι, ο στόχος μας είναι να παρέχουμε πιο βιώσιμα προϊόντα στους πελάτες μας με το χαμηλότερο δυνατό αποτύπωμα σε άνθρακα.

Για να το επιτύχουμε, χρησιμοποιούμε το εργαλείο Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA), καθώς μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για να τις μειώσουμε (

Είμαστε πλήρως ενήμεροι για την Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής ενός παρμπρίζ για τη δευτερογενή αγορά (aftermarket):

→ Ξέρατε ότι το 18% του αποτυπώματος για τον συνολικό κύκλο ζωής ενός παρμπρίζ Sekurit Service προκύπτει από την μεταφορά και τη συσκευασία;
→ Το να είναι “Made in Europe" αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τη μείωση του αποτυπώματος σε άνθρακα, καθώς αντιστοιχεί σχεδόν σε ένα πέμπτο των συνολικών εκπομπών του προϊόντος.