UUSI ASETUS ON OTETTU KÄYTTÖÖN

GLUE 3.JPG

POLYURETAANI (PU) JA DIISOSYANAATIT

Polyuretaaniliimat ja -tiivisteet ovat monipuolisia, innovatiivisia ja turvallisia. Niitä käytetään monenlaisissa eri käyttötarkoituksissa rakentamisessa, pakkauksissa, autoteollisuudessa, huonekaluissa, konepajateollisuudessa, merenkulussa ja kuljetusalalla.

REACH

REACH on Euroopan unionin asetus, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä ja samalla parantaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä.

Euroopan unionin virallisessa tiedotteessa julkaistiin 4. elokuuta 2020 uusi diisosyanaatteja koskeva rajoitus.

Se kohdistuu diisosyanaattien mahdollisesti aiheuttamaan hengitysteiden ja ihon herkistymiseen ja edellyttää koulutusta ennen tuotteiden käyttöä.

KOULUTUSVAATIMUS ASTUU VOIMAAN
24 ELOKUUTA 2023

CERTIFIED.JPG

MITÄ & MITEN

Tuotteiden käyttäjien on suoritettava hyväksytysti koulutus, missä kerrotaan miten diisosyanaatteja sisältäviä tuotteita käsitellään turvallisesti.

Tämä koskee kaikkia ammattilaisia ja teollisia käyttäjiä, jotka käyttävät tuotteita joiden monomeeristen diisosyanaattien kokonaispitoisuus on > 0,1 %.

POLYURETAANIKOULUTUS
VARMISTAA POLYURETAANITUOTTEIDEN TURVALLISEN KÄYTÖN

Feica RGB 1600x900.png

KATTAVA KOULUTUSOHJELMA AMMATTILAISILL

FEICA käynnisti yhteistyössä Euroopan diisosyanaatti- ja polyolituottajien yhdistyksen (ISOPA), Euroopan alifaattisten isosyanaattien tuottajien yhdistyksen (ALIPA) ja useiden muiden polyuretaaniteollisuuden alojen kanssa kattavan koulutusohjelman diisosyanaattien turvallisen käytön varmistamiseksi tuottajille ja ammattikäyttäjille kaikkialla Euroopassa. 

MITEN KOULUTUKSEEN PÄÄSEE?

PU-koulutusportaaliin pääsee osoitteessa www.safeusediisocyanates.eu ja se on käytettävissä kaikkialla EU:ssa.

Myös muita tietolähteitä on saatavilla:
•     Polyuretaanituotteiden turvallinen tulevaisuus
•    Diisosyanaatteja koskevien rajoitusten noudattaminen liimojen ja tiivisteiden loppukäyttäjille