WE MOETEN VERANDEREN

Environt impact.JPG

Toegewijd aan een duurzamere toekomst voor autoruiten
Het is niet overdreven dat we voor een van de grootste uitdagingen in de menselijke geschiedenis staan. Terwijl de zeespiegel stijgt, bosbranden woeden en zodra vruchtbare gronden opdrogen, worden de effecten van klimaatverandering met de dag duidelijker. Van smeltende gletsjers tot toenemende stormen en van intense hittegolven tot verdwijnende biodiversiteit; we zijn er allemaal getuige van dat de aarde totaal uit balans is geraakt door slechts een paar graden warmer te worden. Daarom zet Sekurit Service zich echt in voor een duurzamere toekomst voor autoruiten.

Wat veroorzaakt klimaatverandering?

Omdat de uitstoot van broeikasgassen (voornamelijk van fossiele brandstoffen) de aarde bedekt, houden ze de zonnewarmte vast. Dit leidt tot een stijging van de temperatuur op aarde en als gevolg daarvan tot klimaatverandering. De wereld warmt nu sneller op dan ooit tevoren in de geregistreerde geschiedenis. Hogere temperaturen in de loop van de tijd veranderen de weerpatronen en verstoren het gebruikelijke evenwicht van de natuur. Dit brengt veel risico's met zich mee voor de mens en alle andere levensvormen op aarde.

6 of 9 plan bounds.jpg

Onze toekomst ligt in onze eigen handen
De inzet is duidelijk: wij als mensen hebben een leefbare planeet nodig – schone lucht om te ademen, zoet water om te drinken, vruchtbaar land om ons voedsel te verbouwen en zo min mogelijk overstromingen, stormen en branden.

Helaas hebben we het niet erg goed gedaan om die toekomst voor onszelf veilig te stellen, laat staan voor andere soorten op de planeet. Volgens onderzoek hebben we al 6 van de 9 planetaire grenzen overschreden; milieugrenzen waarbinnen de mensheid veilig kan leven en zich kan ontwikkelen. Als zodanig lopen we het risico het besturingssysteem van de hele planeet te destabiliseren.

Het is nog niet te laat, hoewel we snel moeten handelen, samen moeten handelen en NU moeten handelen!
Het feit dat de uitdaging van klimaatverandering zo enorm is, zou ons alleen maar meer moeten motiveren. Bij Sekurit Service zullen we ons best doen om ons bedrijf duurzamer te maken, van onze productie tot distributie, inclusief het ontwikkelen van duurzame diensten voor onze klanten.

scopes.JPG

Ruimte voor verandering
Centraal in de strijd tegen klimaatverandering staat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Deze worden meestal onderverdeeld in 3 categorieën, of 'scopes', om de voortgang te meten bij het maken van de enorme reducties die nodig zijn om de wereldwijde temperatuurstijgingen te beperken tot minder dan 2 °C, zoals vermeld in het Akkoord van Parijs.

Dus wat zijn deze 3 scopes?

Scope 1-emissies zijn 'directe' emissies: emissies die een bedrijf veroorzaakt - zoals de productie van onze producten.

Scope 2-emissies zijn ‘indirecte’ emissies: door elektriciteitsverbruik.

Scope 3-emissies zijn alle andere indirecte emissies uit de hele waardeketen. Ze dekken de emissies die verband houden met de inkoop van grondstoffen, het gebruik en het einde van de levensduur van de producten, stroomopwaartse en stroomafwaartse logistiek enz.

2030 vs 2019_.JPG

Een in steen gebeitelde ambitie
Als onderdeel van de wereldwijde Saint-Gobain-familie wordt Sekurit Service geleid door een gedeelde toewijding om 'de wereld een beter thuis te maken'. Daarom zijn onze ambitie en acties tegen 2030 (versus 2019) in steen gebeiteld. We willen een voorbeeld zijn in onze eigen activiteiten (scope 1 & 2) en als leider willen we de hele waardeketen betrekken door ons ook te committeren aan onze scope 3:

  • verminder de CO2-uitstoot met 100% op scope 1 en 2
  • 30% reductie van Scope 3-emissies

In de komende maanden vertellen we je tijdens onze Made in Europe-campagne meer over de acties die we al hebben ondernomen om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen en hoe we kunnen samenwerken om onze hele industrie duurzamer te maken.

LCA_WS.JPG

Identificeren & kwantificeren, leidend tot actie & reductie
Als onderdeel van ons duurzaamheidstraject beginnen we eerst met het kennen van de ecologische voetafdruk en de emissiebron van ons product. Het draait allemaal om identificatie en kwantificering van de impact van ons milieuproduct om ze beter te kennen, zodat we de actiehefboom kunnen identificeren om ze te verminderen. Hiervoor gebruiken we de tool LCA (Life Cycle Analysis).

LCA is een methode om de milieueffecten van een product te kwantificeren gedurende de gehele levenscyclus (van de wieg tot het graf), van de winning van grondstoffen tot de productie, inclusief het gebruik en de verwijdering ervan. Het is een benadering op basis van meerdere criteria die betrekking heeft op het gebruik van hulpbronnen, zoals energie, water, grondstoffen, maar ook op emissies en output als afvalproductie. Als onderdeel van de indicatoren hebben we de meest gebruikte met de naam 'Globaal opwarmingspotentieel', ook wel bekend als de koolstofvoetafdruk.
 

Laten we eens kijken naar de levenscyclusanalyse van een voorruit voor de aftermarket:

De belangrijkste vragen hierbij zijn:

  • Waar worden de ruiten geproduceerd?
  • Waar komt de CO2-uitstoot vandaan?
  • Wat doen we om te verbeteren?
  • Wat zijn de resultaten?
  • Laten we eens kijken naar de CO2-voetafdrukcijfers voor onze hele levenscyclus van een Sekurit Service-voorruit:

• 56% van de voetafdruk is gekoppeld aan glasproductie
• 22% voor de productie van voorruiten in onze fabriek
• 18% voor onze logistiek & verpakking
• 2% bij montage
• 3% tot het einde van de levensduur

 We kunnen duidelijk zien dat Made in Europe – lokaal en dichtbij – een enorme drijfveer is om de ecologische voetafdruk te verkleinen, aangezien het verantwoordelijk is voor bijna een vijfde van de totale uitstoot van het product.

Onze holistische benadering van duurzaamheid
Voor ons gaat duurzaamheid over veel meer dan het verkleinen van onze eigen ecologische voetafdruk. Daarom hanteren we een holistische benadering om de planeet te verbeteren voor huidige en toekomstige generaties. Van procesoptimalisatie in onze fabrieken tot een visie op circulaire economie waar afval niet bestaat en het delen van best practices met onze medewerkers en stakeholders; we zijn gedreven om de mentaliteit en acties van ons hele ecosysteem te veranderen.