ONZE CO2 UITSTOOT TERUGBRENGEN NAAR NUL! 

clock-5-.jpg

Waarom die haast?
De strijd tegen klimaatverandering is een strijd tegen de klok. Terwijl een temperatuurstijging van slechts 1°C thuis misschien verwaarloosbaar lijkt, kan een vergelijkbare stijging van de wereldwijde oppervlaktetemperatuur verwoestende gevolgen hebben. Zoals we al kunnen zien aan de toegenomen droogte, recordhittegolven en hevige stormen. In veel regio's is de opwarming al de 1,5°C gepasseerd, aanzienlijk boven het pre-industriële niveau. Kortom: we hebben niet de luxe van tijd.

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en zowat elke klimaatwetenschapper op de planeet is de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering een teveel aan broeikasgassen als gevolg van menselijke activiteit. Als we een kans willen maken om een klimaatcatastrofe te voorkomen, moeten we onze koolstofemissies drastisch verminderen.

We moeten snel handelen, samen handelen en NU handelen!

Scope 123.jpg

Een snelle opfriscursus over scope 1, 2 en 3
De uitstoot van broeikasgassen wordt door de meest gebruikte internationale boekhoudtool, het greenhouse Gas (GHG) Protocol, in drie groepen of scopes ingedeeld. Koolstofemissies zijn verantwoordelijk voor maar liefst 81% van alle broeikasgasemissies en bedrijven zijn verantwoordelijk voor het grootste deel. Als u wilt meten welke vooruitgang bedrijven boeken bij het verminderen van hun uitstoot, heeft u natuurlijk een gestandaardiseerde tool nodig. Dat is waar de Scopes binnenkomen.

Dus wat zijn deze 3 scopes?

Scope 1-emissies zijn 'directe' emissies: emissies die een bedrijf veroorzaakt - zoals de productie van onze producten.

Scope 2-emissies zijn ‘indirecte’ emissies: door elektriciteitsverbruik

Scope 3-emissies zijn alle andere indirecte emissies uit de hele waardeketen. Ze dekken de emissies die verband houden met de inkoop van grondstoffen, het gebruik en het einde van de levensduur van de producten, stroomopwaartse en stroomafwaartse logistiek enz.

100 percent.jpg

Slimme oplossingen en schone energie
Het maken van hoogwaardige autoruiten kost energie. Daar kunnen we weinig aan veranderen. Maar wat we wel kunnen doen, is processen optimaliseren, de meest geavanceerde technologieën gebruiken, schone energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken om onze koolstofemissies terug te brengen tot waar we ze willen hebben. NUL.

Onze scope 1 en 2 emissie terugbrengen tot nul
Als het gaat om het verminderen van onze CO2-uitstoot, is ons doel bij Sekurit Service duidelijk:
 → de CO2-uitstoot met 100% verminderen op scope 1 en 2 (tegen 2030 versus 2019), terwijl verschillende tussenliggende doelen worden bereikt.

Flower stekker.png
Onze energiemix omschakelen naar hernieuwbare bronnen

De meeste van onze CO2-impact is geconcentreerd in onze fabrieken, beide in Europa – Tartu (Estland) en Zary (Polen). De afgelopen jaren hebben we ons sterk gemaakt om eerst het energieverbruik te verminderen en vervolgens over te stappen op hernieuwbare energie.

Bijvoorbeeld:
100% van de elektriciteit die in onze fabriek in Estland wordt gebruikt, is nu afkomstig van groene energie met biomassa.
Zary AGR wordt gevoed door 100% groene stroom (gedekt door garanties van oorsprong).
→ Dankzij onze inspanningen hebben we onze CO2-uitstoot al verminderd
(scope 1 & 2) uit onze fabrieken met 70% in vergelijking met 2019.

We beperken onze acties niet tot onze fabrieken, we implementeren ook initiatieven in onze logistieke centra, met name door het energieverbruik te verminderen door led-retrofit, aanwezigheidsdetectie en de optimalisatie van natuurlijk licht, maar ook door elektrische vorkheftrucks te hebben en tot slot eco-gebaar aan te moedigen met onze BIG Little Moves interne campagne etc.

Windmolen.jpg
Voorbeeldig in onze eigen bedrijfsvoering

We hebben ook een windturbine geïnstalleerd in ons centrale magazijn in Bastogne, die ongeveer 56% van de totale elektriciteitsbehoefte daar levert. De resterende energie wordt gedekt door een koolstofarm energiecontract voor de installatie.

Een ander voorbeeld is in Nîmes, ons magazijn is uitgerust met 4.800 zonnepanelen, goed voor zo'n 4500 m2!

We willen een voorbeeld zijn in onze eigen activiteiten (scope 1 & 2) en als leider willen we de hele waardeketen betrekken door ons ook te committeren aan onze scope 3.

Infographic.jpg
Duurzamere producten, met de laagste ecologische voetafdruk

Al deze acties zijn een concreet bewijs van ons streven naar koolstofneutraliteit en zullen de ecologische voetafdruk van onze producten verkleinen. Het is dus ons doel om onze klanten duurzamere producten te bieden met de laagste ecologische voetafdruk.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de levenscyclusanalyse (LCA), waarmee we de milieueffecten kunnen identificeren en kwantificeren om ze te verminderen.

We zijn volledig op de hoogte van de levenscyclusanalyse van een voorruit voor de aftermarket:

→ Wist u dat 18% van de voetafdruk voor de gehele levenscyclus van een Sekurit Service voorruit afkomstig is van logistiek en verpakking?
→ Made in Europe – lokaal en dichtbij is een enorme drijfveer om de ecologische voetafdruk te verkleinen, aangezien het verantwoordelijk is voor bijna een vijfde van de totale uitstoot van het product.