UTSTYR FOR Å HOLDE DEG TRYGG
BESKYTTET OG EFFEKTIVT

safetyglasses.jpg

Hos Sekurit Service er din personlige sikkerhet viktig for oss.

Vi vil hjelpe deg med å beskytte deg under alle reparasjons- og ruteskiftjobber. Derfor kan vi også tilby deg et utvalg av personlig verneutstyr (PPE). Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for deg å utføre arbeidet ditt på en trygg og effektiv måte.

Vårt utvalg av personlig verneutstyr kan også bestilles via vår nettbutikk - din One Stop Shop for bilglass og relaterte produkter!

Viktig merknad: Helse og sikkerhet er svært viktige prioriteringer i enhver organisasjon. Vennligst opptre ansvarlig. Det er teknikerens plikt å bruke alt verneutstyr som arbeidsgiveren har bestemt!
 

PERSONLIG VERNEUTSTYR

glovesglasses.jpg

Hansker

Bruk hansker hver gang du benytter skarpe skjæreverktøy og glass
Bruk nitrilgummihansker når du håndterer kjemikalier.

Sikkerhetsbriller

Beskytt øynene dine ved å bruke vernebriller med sidebeskyttelse hver gang du bruker skarpe skjæreverktøy eller håndterer glass / kjemikalier