LIGHTWEIGHT
MILJÖVÄNLIGT GLAS

Lightweight_116599.jpg

Fjäderlätt glas

För att hjälpa dig att minimera din miljöpåverkan har vår kontinuerliga optimering lett till att vi utvecklat ett otroligt tunt glas, LightWeight. Det minskar ditt fordons bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för maximal effektivitet.
Ekonomisk
Lägre bränsleförbrukning.
Miljövänlig
Lägre koldioxidavtryck för din resa.
Effektiv
Utökad körsträcka.
Viktreducering
Minskad konsumtion och utökad körsträcka för elfordon
(möjligt att spara mer än 6 kg glas på en hel bil).
Optisk prestanda
Högkvalitativ bild för Head Up Display (HUD).
Bevisad hållbarhet
Hög motståndskraft mot stenskott.

PLUGNBRIDGE
BLYFRI LÖDNING

Pictogram_PlugNbridge.jpg

Fastlödd men ändå osynlig och miljövänlig

Att skapa en diskret integrering av lödning och kontakter är inte en lätt uppgift. Tack vare PLUGNBRIDGE är det nu möjligt att ha en effektiv mekanisk och grön anslutning (överensstämmande med föreskrifterna), vilket hjälper oss att bidra till att minska våra produkters miljöpåverkan.