made in europe 2:1.jpg

ATT GÖRA VÅRA KOLDIOXIDUTSLÄPP TILL ETT MINNE BLOTT 

VARFÖR ÄR DET BRÅTTOM? 

Kampen mot klimatförändringarna är en kamp mot klockan. Även om en temperaturökning på bara 1 °C kan kännas försumbar, kan en liknande ökning av den globala yttemperaturen få förödande konsekvenser. Detta kan vi redan se i ökad torka, rekordvärmeböljor och våldsamma stormar. I många regioner har uppvärmningen redan passerat 1,5 °C, betydligt över förindustriella nivåer. Kort sagt: vi har inte lyxen av att ha tid på oss för förändring, den behöver ske nu. 

Enligt FN:s klimatpanel IPCC och i stort sett alla klimatforskare på planeten är den främsta drivkraften bakom klimatförändringarna ett överskott av växthusgaser på grund av mänsklig aktivitet. Om vi vill ha en chans att förhindra en klimatkatastrof måste vi drastiskt minska våra koldioxidutsläpp. 

Vi måste agera snabbt, agera tillsammans och agera NU! 

made in europe 2.2.JPG

EN SNABB UPPDATERING AV SCOPE 1, 2 och 3 

Utsläpp av växthusgaser kategoriseras i tre grupper eller omfattningar av det mest använda internationella redovisningsverktyget, Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Koldioxidutsläpp står för hela 81% av alla växthusgasutsläpp och det är alla företag som är ansvariga för det mesta av dessa utsläpp. Om man vill mäta eventuella framsteg som ett företag gör för att minska sina utsläpp behöver man naturligtvis ett standardiserat verktyg. Det är där Scope 1, 2 och 3 kommer in. 

Så vad är dessa 3 scope? 

· Scope 1-utsläpp är "direkta" utsläpp: de som ett företag orsakar - till exempel tillverkningen av våra produkter. 

· Scope 2-utsläpp är "indirekta" utsläpp: från elförbrukning 

· Scope 3-utsläpp är alla andra indirekta utsläpp från hela värdekedjan. De omfattar utsläpp i samband med anskaffning av råmaterial, användning och uttjänta produkter, logistik i alla led osv. 

made in europe2:3.jpg

SMARTA LÖSNINGAR OCH REN ENERGI 

Att göra högkvalitativa bilglas kräver energi och det kan vi inte göra så mycket åt. Det vi dock kan  göra är att optimera processer, använda den mest avancerade tekniken samt använda ren energi från förnybara resurser för att få ner våra koldioxidutsläpp till där vi vill att de ska vara. Till noll. 

MINSKA VÅRA SCOPE 1- OCH 2-UTSLÄPP TILL NOLL 

När det gäller att minska våra koldioxidutsläpp är vårt mål på Sekurit Service tydligt: 

  • Att minska CO2-utsläppen med 100% på scope 1 och 2 (till 2030 vs 2019), samtidigt som flera delmål nås längs vägen. 

made in europe 2:4.png

SMARTA LÖSNINGAR OCH REN ENERGI 

Att göra högkvalitativa bilglas kräver energi och det kan vi inte göra så mycket åt. Det vi dock kan  göra är att optimera processer, använda den mest avancerade tekniken samt använda ren energi från förnybara resurser för att få ner våra koldioxidutsläpp till där vi vill att de ska vara. Till noll. 

MINSKA VÅRA SCOPE 1- OCH 2-UTSLÄPP TILL NOLL 

När det gäller att minska våra koldioxidutsläpp är vårt mål på Sekurit Service tydligt: 

  • Att minska CO2-utsläppen med 100% på scope 1 och 2 (till 2030 vs 2019), samtidigt som flera delmål nås längs vägen. 

made in europe 2:5.jpg

OMSTÄLLNING AV VÅR ENERGIMIX TILL FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR 

Merparten av vår koldioxidpåverkan är koncentrerad till våra anläggningar både i Europa – Tartu (Estland) & Zary (Polen). Under de senaste åren har vi drivit arbetet med att först minska energiförbrukningen och sedan genom att ställa om till förnybar energi. 

Till exempel: 

· 100% av den el som används i vår estniska fabrik kommer nu från grön energi med biomassa. 

· Zary AGR levereras av 100% grön energi (täcks av ursprungsgarantier). 

Tack vare våra ansträngningar har vi redan minskat våra CO2-utsläpp (scope 1 & 2) från våra anläggningar med 70% jämfört med 2019

Vi begränsar inte våra åtgärder till våra anläggningar, vi genomför även initiativ i våra logistikcenter, särskilt genom att minska energiförbrukningen genom LED-eftermontering, närvarodetektering och optimering av naturligt ljus men också med elektriska gaffeltruckar. Slutligen uppmuntrar vi eko-gest med vår BIG Little Moves interna kampanj. 

Vi har även installerat ett vindkraftverk på vårt centrallager i Bastogne, som ger ungefär 56% av det totala elbehovet där. Den återstående energin omfattas av ett koldioxidsnålt energiavtal för anläggningen. Ett annat exempel är i Nimes där vårt lager är utrustat med 4800 solpaneler som täcker ungefär 4500 m2! 

Vi vill vara föredömliga i vår egen verksamhet (scope 1 & 2) och vill även engagera oss inom hela värdekedjan alltså även inom scope 3. 

I nästa nyhetsbrev berättar vi mer om de åtgärder vi vidtar för att minska våra Scope 3-utsläpp. Fram till 2030 ska dessa ha minskat med minst 30 procent. 

made in europe 2:6.jpg

MER HÅLLBARA PRODUKTER, MED DET LÄGSTA KOLDIOXIDAVTRYCKET 

Alla dessa åtgärder är konkreta bevis på vårt engagemang för koldioxidneutralitet och kommer att minska våra produkters koldioxidavtryck. Vårt mål är att tillhandahålla mer hållbara produkter för våra kunder med det lägsta koldioxidavtrycket. För att göra detta används verktyget Life Cycle Assessment (LCA) eftersom möjliggör för oss att identifiera och kvantifiera vår miljöpåverkan för att kunna minska dem (se vårt första nyhetsbrev för mer information om LCA). 

Vi har full överblick av livscykelanalysen för en vindruta för eftermarknaden: 

  • Visste du att 18% av koldioxdavtrycket under hela livscykeln för en Sekurit Service-vindruta kommer från logistik och förpackning? 

  • Att vara tillverkad i Europa - lokalt och i närheten, är en enorm drivkraft för att minska koldioxidavtrycket eftersom det står för nästan en femtedel av de totala utsläppen av produkten. 

Håll utkik för mer om vår kampanj Made in Europe, det finns mer att följa nästa månad!