SKYDDA BILEN
UNDVIK SKADOR UNDER ARBETET

windscreen protection.jpg

Reparation och utbyte av glasrutor - säkerhets- och skyddsutrustning för bilar

Förutom att hjälpa dig och ditt team att skydda sig vill vi också hjälpa dig att skydda bilen från skador under reparationen eller bytet av glasrutan.

Därför kan vi erbjuda dig en rad säkerhets- och skyddsutrustningar för bilen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att utföra ditt arbete på ett säkert och effektivt sätt.

Vårt sortiment av säkerhets- och skyddsutrustning för bilen kan också beställas via vår webbshop - din One Stop Shop för bilglas och relaterade produkter!

Vårt sortiment av säkerhets- och skyddsutrustning för bilen innehåller:

  • Skydd för bilinredning
  • Skärmskydd
  • Sittskydd
  • Rattskydd
  • Trådskydd