SKYDDSUTRUSTNING
ARBETA SKYDDAD OCH EFFEKTIVT

safetyglasses.jpg

För oss på Sekurit Service är din personliga säkerhet viktig:

Vi vill hjälpa dig att skydda dig under alla dina reparationsarbeten. Därför kan vi också förse dig med ett sortiment av personlig skyddsutrustning (PPE). Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att utföra ditt arbete på ett säkert och effektivt sätt.

Vårt utbud av personlig skyddsutrustning kan beställas via vår webbshop - din One Stop Shop för bilglas och relaterade produkter!

Viktigt: Hälsa och säkerhet bör vara viktiga hörnstenar i varje organisation. Vänligen agera och arbeta ansvarsfullt i detta avseende. Det är montörens plikt att bära all skyddsutrustning enligt arbetsgivarens föreskrifter!

SKYDDSUTRUSTNING I VÅRT SORTIMENT

glovesglasses.jpg

Skyddshandskar

Använd skärskyddande handskar varje gång du använder vassa skärverktyg och hanterar glas.
Använd nitrilgummihandskar vid hantering av kemikalier.
Det finns flera modeller tillgängliga, välj din favorit i webshopen

Skyddsglasögon

Skydda dina ögon genom att använda skyddsglasögon med sidoskydd varje gång du använder vassa skärverktyg eller hanterar glas / kemikalier
Det finns flera modeller tillgängliga, välj din favorit i webshopen

Andningsmask

Skydda dina lungor genom att använda andningsmask när du arbetar med kemikalier och polyretan. Även detta finns i webshopen.