GÅR I CIRKLAR. PÅ ETT BRA SÄTT

1. resources and circularity.png

Låt oss prata om cirkulär ekonomi

I år, den 2 augusti för att vara exakt, beräknade NGO Global Footprint Network att vi kommer att nå "Earth Overshoot Day 2023". Den punkt där mänsklighetens efterfrågan på ekologiska resurser och tjänster översteg vad jorden kunde regenerera det året. Det är tydligt att den traditionella linjära modellen "ta-göra-använda-kassera" inte längre är livskraftig. Vad jorden behöver är en cirkulär ekonomi

Maximera återinförandet av uttjänta vindrutor 

Även om idén om en cirkulär ekonomi i sig inte är ny, har konceptet att hålla material, produkter och tjänster i omlopp så länge som möjligt blivit alltmer relevant i kampen mot klimatförändringar och bevarandet av en beboelig planet. Enligt FN bidrar utvinning och bearbetning av naturresurser till ungefär hälften av alla globala utsläpp av växthusgaser. Det är just därför vi strävar efter att återinföra maximalt antal uttjänta vindrutor i våra produktionslinjer på Saint-Gobain, antingen i planglasproduktion, när det är möjligt, eller andra glasprodukter som isolering. 

2a. cullet.png

Förvandla avfall till en resurs 

Cirkulär ekonomi måste presenteras för våra kunder som ett mervärde som vi kan erbjuda dem. I grund och botten, efter att ha utfört sitt jobb har de detta tunga, skrymmande och oanvändbara avfall. Detta avfall kan dock återigen bli en resurs. Det kan till och med komma tillbaka till vindruteproduktionen; möjliggöra besparingar av råmaterial, energi och koldioxidutsläpp från produktionsledet. 

Tack vare vår unika positionering över hela värdekedjan vet vi perfekt hur man verkligen återvinner glas och inte downcycling, vilket innebär att det återvinns i lägre kvalitet eller funktionalitet än ursprungligen. Således är vårt mål på Sekurit Service att erbjuda denna tjänst till våra kunder. En nyckelfärdig lösning för att hantera sitt avfall på ett korrekt och effektivt sätt som minskar miljöpåverkan

MicrosoftTeams-image (6b) (1).jpg

Returlogistik, återinförande i produktion 

Vi har redan några exempel över hela Europa när vi experimenterar med detta flöde tillbaka till vår produktionslinje bland annat i västra Tyskland har vi ett pilotprojekt där vi samlar in vindruteavfall från våra kunder. Tack vare en bra returlogistik optimerar vi flödena och skickar dem till en partner som behandlar avfallet för att få en glasmassa av god kvalitet som vår planglasfabrik återinför i sin produktion

Initiativ av detta slag ökar i Europa, särskilt i Estland, Polen, Frankrike och Spanien, och vårt mål är att kunna erbjuda denna återtagningstjänst i alla våra länder senast 2030. 

En riktig win-win-tjänst! Detta erbjudande om korrekt återvinning av detta 100% återvinningsbara material är ett av de mest effektiva sätten att minska koldioxidavtrycket från vindruteproduktionen och bevara råvaruförbrukningen. 

Visste du? 

Att återinföra ett ton krossat glas (kullett) i en planglasugn sparar 1,2 ton primärt råmaterial, varav 850 kg är sand och 300 kg CO2-utsläpp. 

9207801010                        Montagehandske ANSELL Hyflex 11-842 Grön stl.8

9207801009                        Montagehandske ANSELL Hyflex 11-842 Grön stl.9

9207801008                        Montagehandske ANSELL Hyflex 11-842 Grön stl.10

9207801011                        Montagehandske ANSELL Hyflex 11-842 Grön stl.11

9207801004                       Skyddshandske ANSELL Hyflex 11-561 Blå stl.8

9207801006                        Skyddshandske ANSELL Hyflex 11-561 Blå stl.9

9207801007                        Skyddshandske ANSELL Hyflex 11-561 Blå stl.10

9207801005                       Skyddshandske ANSELL Hyflex 11-561 Blå stl.11

9207801002                        ROSTAING Duranit Ultra Skyddshandske Grå stl.8

9207801000                        ROSTAING Duranit Ultra Skyddshandske Grå stl.9

9207801003                        ROSTAING Duranit Ultra Skyddshandske Grå stl.10

9207801001                        ROSTAING Duranit Ultra Skyddshandske Grå stl.11

Besök vår webshop för att beställa dina nya montage/skyddshandskar

5a. Involving suppliers.png

Små steg på en lång resa, som börjar med viktiga partnerskap 

Det är början på vår resa när det gäller cirkulär ekonomi och vi är verkligen engagerade i att ta fram lösningar för våra kunder, samtidigt som vi minskar påverkan från vår produktion med hjälp av vårt lokala logistiknätverk. 

På Sekurit Service värdesätter vi behovet av att samarbeta med nyckelaktörer i hela affärsvärdekedjan. Både lokalt och nationellt – från återvinningscampanior, till logistiknätverk och tjänsteleverantörer till leverantörer. 

Att vara en Sekurit Service-partner innebär att följa miljöbestämmelser, helst utöver minimikraven. Vi väljer leverantörer och underleverantörer som delar våra värderingar, respekterar mänskliga rättigheter och begränsar deras påverkan på miljön. 

För mer information, kontakta din lokala representant eller kontakta oss via kontakta oss. 

--> Följ vår Made in Europe story (klicka för mer info):

#1 - Sekurit Service engagemang för hållbarhet

#2 - Reducera våra direkta & indirekta koldioxidutsläpp (mer om Scopes 1 & 2)

#3 - Minska vårt koldioxidavtryck i hela kedjan (mer om Scope 3)

#4 - Tillsammans mot klimatförändringarna

--> Läs för mer info om hållbarhet (klicka för mer info):

Sekurit Service Sustainability Roadmap

Saint-Gobain Automotive Glazing Replacement receives GOLD EcoVadis Rating

Gold Award for Saint-Gobain Glass Estonia SE Recognition by the Responsible Business Index (VEF)