POLICY FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Välkommen till webbplatsen http://sekurit-service.se (nedan kallad "Webbplatsen").

Genom att ansluta till webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat policyn för skydd av personuppgifter (hädanefter kallad "sekretesspolicyn") utan begränsning eller reservation tillsammans med våra allmänna användarvillkor [De allmänna villkoren Användning kan under ditt besök alltid hittas på sidfoten på webbplatsen]. Observera att andra allmänna villkor och policyer för skydd av personuppgifter gäller för våra andra webbplatser. Vi rekommenderar att du läser dem noggrant.

Denna integritetspolicy är avsedd att informera dig om de rättigheter du har gällande användningen av dina personuppgifter. Den beskriver även de åtgärder vi har vidtagit för att skydda dem.

Saint-Gobain Autover Sweden AB är personuppgiftsansvarig för hanteringen av Webbplatsen. Nämnda behandling genomförs i enlighet med fransk lag nr 78-17 daterad 6 januari 1978 om databehandling och integritet och har omfattats av tidigare formaliteter.

1. Syfte med användningen av- och typer av insamlade uppgifter
När du besöker webbplatsen kan du förse oss med personuppgifter såsom ditt efternamn och förnamn för att kunna dra nytta av de tjänster som erbjuds.

Vi kan i särskilda fall samla in en del av dina personuppgifter för externa kommunikationsändamål som att svara på dina förfrågningar om information och för att bättre förstå dina förväntningar. I våra onlineformulär är obligatoriska fält markerade med en asterisk. Om du inte svarar på de obligatoriska frågorna kommer vi inte att kunna förse dig de begärda tjänsterna.

Dina personuppgifter behandlas inte på något sätt som är oförenligt med det ovan beskrivna syftet. De lagras endast under den tid som krävs för att uppfylla dessa syften.

2. Datamottagare
Dina personuppgifter kan lämnas ut enbart till specifika avdelningar med uppgift att behandla uppgifterna eller till dotterbolag som direkt eller indirekt ägs av Saint-Gobain Autover Sweden AB eller till specifika partners, oberoende distributörer eller underleverantörer för analys- och undersökningsändamål.

Utöver detta, om du skickar en kommentar som är avsedd att publiceras på nätet, kan vi publicera en del av dina personuppgifter på webbplatsen. Med tanke på internets egenskaper, det vill säga fri information och svårigheten, eller till och med omöjligheten, att övervaka användningen av tredje part, informerar vi dig om att du kan stoppa sådan distribution genom att kontakta oss, enligt vad som anges i artikel 5 nedan.

Saint-Gobain Autover Sweden AB överför inte personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för webbplatsaktiviteter om inte annat uttryckligen anges.

3. Säkerhet och sekretess för dina uppgifter
Saint-Gobain Autover Sweden AB implementerar lämpliga åtgärder för att säkerställa säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter och i synnerhet för att förhindra att de ändras, skadas eller nås av obehöriga tredje parter.

4. Hantering av cookies
När du besöker webbplatsen kan företaget installera en "cookie" på din dator. En cookie är en fil som registrerar information om hur du surfar på webbplatsen från den datorn (t.ex. besökta sidor, datum och tid för surfning, visade länkar) och som kommer att underlätta dina besök genom att göra det enklare och snabbare för dig att identifiera dig för att komma åt de sidor du söker.

Du kan när som helst radera cookies som är installerade på din dator och förhindra att nya cookies sparas samt få meddelanden före installation av en ny cookie genom att konfigurera din webbläsarprogramvara. Se hjälpdelen av din webbläsare för mer information om hur du aktiverar och inaktiverar dessa funktioner. Observera att du kanske inte drar nytta av vissa av våra tjänster om du av installerar en cookie eller förhindrar att cookies installeras på din maskin.

5. Dina rättigheter
I enlighet med bestämmelserna i fransk lag daterad 6 januari 1978 har du rätt att få tillgång till, fråga efter, ändra, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du kan få utlämnande av dina personuppgifter i ett användbart format. Du kan även invända mot behandlingen och spridningen av dina personuppgifter. Företaget förbehåller sig rätten att avslå varje begäran som det anser vara olämplig. I enlighet med gällande stadgar har du rätt till formellt samtycke till försäljningsbearbetning via e-post, fax eller automatisk uppringning.

Om du vill utöva dessa rättigheter eller få annan information, vänligen skicka din begäran via e-post till Kundservice@sekurit-service.se eller per post på följande adress:

Sekurit Service, Fågelviksvägen 15, 145 53 Norsborg

Upphovsrätt:
Varumärkena och logotyperna som visas på den här webbplatsen är registrerade varumärken av SAINT-GOBAIN eller koncernens föreningar. Deras omnämnande ger inte på något sätt en licens eller en rättighet för vissa användningar av ovannämnda varumärken, som inte kan användas utan samtycke preliminärt och skrivet av ägaren av varumärket med risk för imitation. All aktuell information om denna webbplats kan laddas ner, reproduceras, skrivas ut med förbehåll för:

  • ingen användning av sådan information som i personliga syften och på inget sätt i kommersiella syften;
  • ingen ändring av sådan information;
  • reproducering av alla kopior som omnämner upphovsrätten för SAINT-GOBAIN.

All annan användning är strängt förbjuden om den inte uttryckligen godkänts och en preliminär och skriftlig licens från SAINT-GOBAIN har givits ut.

Ansvar:
All tillgänglig information via denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. SAINT-GOBAIN ger ingen garanti, explicit eller implicit, och tar inte på sig något ansvar för användningen av denna information. SAINT-GOBAIN ansvarar inte för exaktheten, eller felen eller utelämnandet av innehåll på denna webbplats. Användaren är den enda ansvarig för användningen av sådan information.

SAINT-GOBAIN förbehåller sig rätten att när som helst ändra den nuvarande, särskilt genom att uppdatera denna sida. SAINT-GOBAIN kan inte hållas ansvarig för skada som är direkt såväl som indirekt, som härrör från innehållsinformation om denna webbplats.

Användaren förbinder sig att inte överföra någon information på denna webbplats. Att göra sådant kan resultera i ett civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar. Användaren förbinder sig att inte avslöja via denna webbplats någon olaglig information, som strider mot informationen i offentlig lagstiftning eller är förtal.

Webbplatserna utanför koncernen SAINT-GOBAIN som har en hypertextlänk till denna webbplats är inte under kontroll av SAINT-GOBAIN, vilket följaktligen avsäger sig allt ansvar för deras innehåll. Användaren är endast ansvarig för sin användning.

Viktigt: Meddelanden som du skickar oss via Internet kan fångas upp på nätverket. Tills de når oss kan deras konfidentialitet inte garanteras.